نام : بهنود

نام خانوادگي : صمدی

آخرین مدرك تحصيلي : دکترای تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

محل اخذ مدرك : دانشگاه علوم پزشکی شهید پزشکی

تاريخ تولد : ۲۰/۶/۱۳۵۹

محل تولد : تهران

مليت : ايراني

آدرس پست الکترونیک: behnoud.samadi@gmail.com

سابقه آموزشي

رديف دوره زمان نام مراكز
۱ دکترای عمومی پزشکی از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۵ دانشگاه علوم پزشکی ایران
۲ دکترای تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق شغلي – حرفه اي

رديف سال سابقه
۱ ۱۳۸۵-۱۳۸۸ پزشک وظیفه نیروی هوایی سپاه
۲ ۱۳۹۱-۱۳۹۳ درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان واسعی سبزوار و پلی کلینیک تخصصی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در قالب طرح تخصص
۳ ۱۳۹۴ مسئول فنی و سرپرست تیم توانبخشی در کلینیک توانبخشی سکته مغزی تبسم
۴ ۱۳۹۴ پزشک معالج و جانشین مسئول فنی در کلینیک جامع توانبخشی امید

مقالات علمی و طرحهای تحقیقاتی

رديف سال عنوان
۱ ۲۰۱۰ Low Intensity Laser Therapy: Basics and clinical applicationsSeyed Mansoor Rayegani MD, Masoomeh Bayaat MD, Leyla Sedighipour MD, Behnood Samadi MD

JLMS 2010; 1:31-422011Comparison of the effects of low energy laser and ultrasound in treatment of shoulder  myofascial pain syndrome: a randomized single-blinded clinical trialRayegani SM, Bahrami MH, Samadi B, Sedighipour L, Mokhtri,  Eliaspoor D.

Eur. Journal of Phys Rehabil Med. 2011 Jun 13.32014Survey of Medical Residents Attitude Toward Physical Medicine and RehabilitationRaeissadat SA, Samadi B, Rayegani SM, Bahrami MH, Mahmoudi H.

Am J Phys Med Rehabil. 2014 Feb 6.41390-1391مشارکت در طرحهای تحقیقاتی تأثیر PRP بر بیماری های عضلانی-اسکلتی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سخنرانی

رديف سال مشخصات همايش
۱ ۱۳۸۹ چهاردهمین کنگره سالانه طب فیزیکی و توانبخشی ایران
فهرست
مشاوره رایگان پروتز تلفن نوبت دهی کلینیک