فرم رزومه (CV)

نام : بهنود

نام خانوادگي : صمدی

آخرین مدرك تحصيلي : دکترای تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

محل اخذ مدرك : دانشگاه علوم پزشکی شهید پزشکی

تاريخ تولد : ۲۰/۶/۱۳۵۹

محل تولد : تهران

مليت : ايراني

آدرس پست الکترونیک: behnoud.samadi@gmail.com

سابقه آموزشي

رديفدورهزماننام مراكز
۱دکترای عمومی پزشکیاز سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۵دانشگاه علوم پزشکی ایران
۲دکترای تخصصی طب فیزیکی و توانبخشیاز سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق شغلي – حرفه اي

رديفسالسابقه
۱۱۳۸۵-۱۳۸۸پزشک وظیفه نیروی هوایی سپاه
۲۱۳۹۱-۱۳۹۳درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان واسعی سبزوار و پلی کلینیک تخصصی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در قالب طرح تخصص
۳۱۳۹۴مسئول فنی و سرپرست تیم توانبخشی در کلینیک توانبخشی سکته مغزی تبسم
۴۱۳۹۴پزشک معالج و جانشین مسئول فنی در کلینیک جامع توانبخشی امید

مقالات علمی و طرحهای تحقیقاتی

رديفسالعنوان
۱۲۰۱۰Low Intensity Laser Therapy: Basics and clinical applicationsSeyed Mansoor Rayegani MD, Masoomeh Bayaat MD, Leyla Sedighipour MD, Behnood Samadi MD

JLMS 2010; 1:31-422011Comparison of the effects of low energy laser and ultrasound in treatment of shoulder  myofascial pain syndrome: a randomized single-blinded clinical trialRayegani SM, Bahrami MH, Samadi B, Sedighipour L, Mokhtri,  Eliaspoor D.

Eur. Journal of Phys Rehabil Med. 2011 Jun 13.32014Survey of Medical Residents Attitude Toward Physical Medicine and RehabilitationRaeissadat SA, Samadi B, Rayegani SM, Bahrami MH, Mahmoudi H.

Am J Phys Med Rehabil. 2014 Feb 6.41390-1391مشارکت در طرحهای تحقیقاتی تأثیر PRP بر بیماری های عضلانی-اسکلتی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سخنرانی

رديفسالمشخصات همايش
۱۱۳۸۹چهاردهمین کنگره سالانه طب فیزیکی و توانبخشی ایران
فهرست
Call Now Button