ارسال شده توسط admin

علل زانو ضربدری(زانوی ایکس) و درمان با ورزش

زانوی ضربدری یا جنو والگوس (genu valgus) یکی از بدشکلی‌های شایعی است که مشخصه اصلی آن، خم شدن رو به داخل زانوها است. این بدشکلی عمدتاً در کودکان مشاهده می‌شود، هرچند…

تکنیک‌های درمانی بیماری پاچنبری به روش جراحی

پاچنبری عارضه‌ای است که باعث چرخش رو به داخل استخوان و بافت‌های نرم پا می‌شود؛ اکثر نوزادانی که با پای چنبری متولد می‌شوند، با موفقیت به روش‌های غیرجراحی درمان می‌شوند. بااین…
فهرست