باکس

زانوی ضربدری

X-Leg یا زانو ضربدری به حالتی گفته می شود که در وضعیت ایستاده در حالی که زانو ها به یکدیگر تماس دارند، مچ پا ها از یکدیگر فاصله داشته باشند. این اختلال…

گودی کمر

همانطور که در شکل ملاحظه می کنید ستون فقرات انسان به طور طبیعی دارای قوس هایی می باشد. قوس به جلود در ناحیه کمری تا به اندازه ۳۰ درجه، قوس…

زانوی پرانتزی

  خط وزن بدن و راستای استخوان ها با هم روی انرژی منتقله از بدن به زمین و همچنین شکل استخوان های تحمل کننده وزن اثر می گذارند. پای پرانتزی(Genovarum)…

کایفوز یا قوز پشتی

به انحنا بیش از اندازه مهره های پشتی کایفوز یا قوز گفته می شود. همانطور که در تصویر می بینید ستون فقرات در نمای جانبی باید دارای انحناهایی باشد که…

اسکولیوز یا انحراف ستون فقرات

شکل طبیعی ستون فقرات دارای انحناهایی می باشد. همانطور که در شکل ملاحظه می کنید در صورتی که از پشت یا جلو به مهره های ستون فقرات نگاه کنیم نباید…

انحراف مچ پا به خارج

درصد بسیاری از کودکان بعد از وزن گیری و ایستادن مستقل روی پاهای خود، دارای مچ پای چرخیده به سمت خارج می باشند که تا این سن به عنوان موردی…

پیشگیری ثانویه از پای دیابتی

زخم پای دیابتی   داد مبتلایان به زخمهای مزمن در ایران حدود ۶۴۰ هزار نفر است و حدود پنجاه هزار نفر در سال در معرض ابتلا به زخمهای مزمن هستند.…

پیشگیری اولیه از پای دیابتی

دیابت به عنوان بیماری است که روز به  روز در بین افراد جامعه شیوع بیشتری پیدا می کند و همچنین سنین پایین و جوان تر نیز با آن دست و…
فهرست
Call Now Button