دست و انگشتان دست

درمان شکستگی استخوان مچ دست

شکستگی مچ دست، شکستگی یا ترک خوردگی یک استخوان از استخوان های بسیاری است که در دست وجود دارند. شایع ترین این آسیب دیدگی ها هنگامی در مچ دست به…
فهرست
Call Now Button