کمر

کایفوز یا قوز پشتی

به انحنا بیش از اندازه مهره های پشتی کایفوز یا قوز گفته می شود. همانطور که در تصویر می بینید ستون فقرات در نمای جانبی باید دارای انحناهایی باشد که…

انواع کمربند طبی برای کمر درد

معمولا پزشک پس از آسیب دیدگی یا جراحی بسته ستون فقرات برای شما کمربند طبی (کمربند طبی) تجویز می‌کنید. کمربند طبی سه هدف را دنبال می‌کند: ستون فقرات شما را…

درمان قوز پشتی

انحنا داشتن (تحدب) ستون فقرات در قسمت پشت تا حدی طبیعی است. اما وقتی این انحنا از حد مشخصی بیشتر شود، به آن کیفوز (Kyphosis) یا قوزپشتی می گویند. کیفوز…
فهرست
Call Now Button