گودی کمر

گودی کمر

همانطور که در شکل ملاحظه می کنید ستون فقرات انسان به طور طبیعی دارای قوس هایی می باشد. قوس به جلود در ناحیه کمری تا به اندازه ۳۰ درجه، قوس…

درمان گودی کمر

  علل گودی کمر در حقیقت ستون فقرات توسط تعداد زیادی عضله محافظت می ‏شود. عدم تعادل در عضلات شکمی و باز‏کننده‏ های مفصل پا به لگن در ایجاد عارضه …
فهرست
Call Now Button