انواع بریس ستون فقرات

جهت درمان و رفع طیف وسیعی از بیماری ها و ناهنجاری های ستون فقرات و گردن مرکز جامع توانبخشی امید توانایی تولید و ساخت انواع بریس ها و آتل های ستون فقرات را دارد. از جمله این بریس ها می توان موارد زیر را نام برد؛

  • انواع بریس های گردن برای رفع آرتروز و دیسک گردن
  • بریس ها و آتل های کمری برای درمان شکستگی های مهره های کمری و درمان دیسک کمر
  • بریس اسکولیوز برای رفع انحراف جانبی و چرخش طرفی ستون فقرات
  • بریس قوز پشتی کمر
  • بریس قوس زیاد کمر

در متن زیر انواع بریس های ستون فقرات از گردن تا کمر و موارد کاربرد آن معرفی می شود.

انواع بریس های ستون فقرات

در متن زیر انواع بریس های ستون فقرات از گردن تا کمر و موارد کاربرد آن معرفی می شود که مرکز جامع توانبخشی امید توانایی تولید و ساخت آن ها را دارد. که برای درمان درد گردن و ستون بسیار مفید است.

1. گردن بند طبی نرم (دردهای گردنی، آرتروز گردن، اسپاسم عضلانی و آسیب whipelash)

1

2. آتل گردن Halo Vest: جهت درمان شکستگی های مهره های گردنی و شکستگی مهره دوم گردنی

2

3. گردن بند فیلادلفیا (دردهای شدید ناشی از آرتروز، اسپاسم شدید عضلات گردنی، آسیب های whipelash و حفاظت بعد از جراحی)

3

4. آتل گردن مینروا (Minerva): در درمان شکستگی مهره های گردنی

4

5. بریس بادی جکت Body Jacket(شکستگی مهره های کمری و سینه ای)

5

6

6. CASH و Jewet (شکستگی های جلوی مهره های سینه ای و قسمت بالایی کمر و حفاظت بعد از جراحی)

 

87

7. تیلور Tylor(شکستگی مهره در ناحیه سینه ای، قوز پشتی، حفاظت بعد از جراحی، فشرده شدگی جلوی مهره)

9

8. بریس چارزتون Charleston(اصلاح اسکولیوز در ناحیه سینه ای و کمری)

10

9. بریس بوستون Boston(اصلاح اسکولیوز در ناحیه کمری)

11

10. آتل ستون فقرات T.L.S.O: درمان شکستگی های مهره، دیسک های کمری، حفاظت بعد از جراحی، کمردردهای مزمن.

12

11. L.S.O(شکستگی های مهره های کمری، دیسک و درد شدید ناحیه کمری و حفاظت بعد از جراحی)

13

12. Molded Pelvic Cage(سرخوردگی مهره، دیسک کمری و قوس زیاد کمر)

14

13. کمربند 4 فنره (دیسک های کمری و حفاظت)

15

14. بریس قوز پشتی (Kyphologic Brace): درمان و رفع قوز پشتی یا کایفوز

16

15. Milwaukee بریس میلواکی(اصلاح انحرافات جانبی در ناحیه کمری و سینه ای، اصلاح قوز پشتی یا کایفوز)

17

16. بریس لیونیز Lyonnaise ( اصلاح اسکولیوز در ناحیه پایینی سینه ای و کمری و نیز اصلاح قوز پشتی)

18

19