Fotolia_22090384_Subscripti

مقدمه

اختلالات اسکلتی-عضلانی در کودکان و نوجوانان ممکن است به صورت مادرزادی یا ناشی از عوامل محیطی مانند شرایط زندگی و آسیب‌های خارجی رخ دهد. اگر این اختلالات به موقع تشخیص داده شوند، قابلیت درمان دارند و می‌توانند از بروز مشکلات بعدی در مفاصل دیگر جلوگیری کنند. در اکثر مدارس جهان، ارزیابی‌های اسکلتی-عضلانی به راحتی انجام می‌شود و نتایج به والدین اطلاع داده می‌شود تا اقدامات لازم را انجام دهند. اختلالات متداول مانند انحرافات جانبی و قدامی ستون فقرات، خمیدگی‌های پشت، افتادگی شانه‌ها، راه رفتن غیرطبیعی، صافی کف پا، زانوی پرانتزی، کوتاهی اندام‌ها و… می‌توانند به راحتی در این مرحله شناسایی و درمان شوند.

اسکن کف پا

اسکن کف پا

با استفاده از این سیستم کامپیوتری، الگوی توزیع فشارهای کف پا بررسی می‌شود و اختلالاتی مانند صافی کف پا، گودی کف پا، چرخش مچ پا، اختلالات در راه رفتن و تغییر شکل‌های کف پا شناسایی می‌شود.

ColorFootScan

اسکن ستون فقرات

این سیستم قادر است به دقت انحرافات جانبی و قدامی ستون فقرات، گودی پشت، افتادگی شانه‌ها و نیز پوزیشن‌های عادتی بد ستون فقرات را شناسایی کند.

DSC00156

روش انجام سنجش در مدارس

تیم درمانی مرکز امید،مجهز به دستگاه‌های موردنیار به مدارس و مهدکودک اعزام شده و پس از معاینات بالینی  غربالگری توسط ابزارها برای هر فرد پرونده سلامت اسکلتی- عضلانی تشکیل می‌دهند. که این پرونده شامل شکلات احتمالی فرد،پرینت اسکن کف پا و ستون فقرات می‌باشد.مان معاینه هر فرد حدود یک ربع می‌باشد.ه همین دلیل می‌توان بسیاری از مراکز را با توجه به تعداد افراد مورد معاینه به سرعت غربال کرد.

به دلیل اهمیت تشخیص به هنگام در شناسایی بیمار‌ها و مشکلات  همچنین افزایش سطح آگاهی عمومی افراد در ابطه با بیماریهای اسکلتی- عضلانی و با توجه به تغییرات در سبک زندگی  وابستگی افراد به وسایل ارتباط جمعی و …. مرکز جامع توانبخشی امید غربالگری و افزایش سطح اطلاعات والدین در ارتباط با مشکلات اسکلتی-عضلانی را انجام می‌دهند.شماره های تماس : ۰۲۱۸۸۸۰۱۸۰۰  – ۰۲۱۸۸۸۰۱۹۹۹

 

فهرست
مشاوره رایگان پروتز تلفن نوبت دهی کلینیک